Corona project

Selectie van productfoto’s van keramiek van verschillende kunstenaars. Een gezamenlijk project onder leiding van Simone Ten Bosch
A selection of product photos of ceramics by several visual artists.A joint project led by Simone Ten Bosch

opdrachtgever:

Simone Ten Bosch

jaar:

2021