Rijk Zwaan

Selectie van foto’s gemaakt voor Rijk Zwaan, waaronder foto’s van het Demoveld, jubilea en feestjes, groepsfoto’s voor het personeelsblad Intermezzo, productfoto’s van verschillende soorten fruit en groente, Familiedagen in De Lier en Fijnaart. Rijk Zwaan is een internationaal groenteveredelingsbedrijf. In verband met privacy van werknemers kan ik maar enkele foto’s op deze site tonen.
Photos selection made for Rijk Zwaan, among them photos of the Demofield, anniversaries and party’s, group portraits for the company magazine, product photos of different fruit and vegetables, Family Days at De Lier and Fijnaart. Rijk Zwaan is an international vegetable breeding company. Due to employee privacy I can only show a few photos on this site.

opdrachtgever:

Rijk Zwaan

jaar:

2018-2019